In Christus se voetspore

Wyke

In die Gemeente is ons lidmate in 24 veskillende wyke gedeel elk met hul eie Kerkraad:

Wyk 1: Diaken Janetta Toerien

Wyk 3: Diaken Leon Botha

Wyk 5: Diaken Jano Bezuidenhout

Wyk 7: Diaken Johan Kritzinger

Wyk 9: Vakant

Wyk 11: : Diaken Andre Greeff

Wyk 13: Diaken Brian Champion

Wyk 15: Marie Lubbe (Kollektant)

Wyk 17: Michelle Oosthuizen

Wyk 18 B: Fransie Coetzee (Kollektant)

Wyk 19: Ouderling Johan Emmenis

Wyk 21: Ouderling Giel Nel

Wyk 23: Vakant

Wyk 2: Diaken Jan Muller

Wyk 4: Diaken Theunis Koekemoer

Wyk 6: Diaken Johan Kritzinger

Wyk 8: Diaken Sean Champion

Wyk 10: Ouderling Jape Botha en Diaken Junis Botha

Wyk 12: Ouderling Frikkie Deysel

Wyk 14: Diaken Willem Pretorius

Wyk 16: Ouderling Francois Nel

Wyk 18 A: Sarie Engelbrecht (Kollektant)

Wyk 18 C: Dirk Janse van Rensburg (Kollektant)

Wyk 20: Diaken Petrus Nel

Wyk 22: Diaken Wernich Breytenbach

Wyk 24: Ouderling Frits van Hamersveld

Na bo

Wykgroepe

Al die Wyke is in wykgroepe verdeel. Elke groep het hul eie dienswerk projek wat hul aanpak deur die jaar. Elke groep kry deur die jaar ook ‘n tee-skink beurt vir ‘n maand waar hul verantwoordelik is vir die tee skink op ‘n Sondag oggend na die erediens.

Wykgroep 1 – Diaken Jan Muller

Wyk 1: Diaken Janetta Toerien

Wyk 2: Diaken Jan Muller

Wyk 3: Diaken Leon Botha

Wyk 4: Diaken Theunis Koekemoer

Wyk 5: Diaken Jano Bezuidenhout

 

Wykgroep 3 – Ouderling Michelle Oosthuizen

Wyk 12: Ouderling Frikkie Deysel

Wyk 13: Diaken Brian Champion

Wyk 14: Diaken Willem Pretorius

Wyk 15: (Marie Lubbe)

Wyk 16: Ouderling Francois Nel

Wyk 17: Ouderling Michelle Oosthuizen

Wyk 18A: (Sarie Engelbrecht)

Wyk 18B: (Fransie Coetzee)

Wyk 18C: (Dirk Janse van Rensburg)

 

Wykgroep 2 – Ouderling Japie Botha

Wyk 6 & 7: Diaken Johan Kritzinger

Wyk 8: Diaken Sean Champion

Wyk 9: Vakant

Wyk 10: Ouderling Japie Botha en Diaken Junis Botha

Wyk 11: Diaken Andre Greeff

 

Wykgroep 4 – Diaken Wernich Breytenbach

Wyk 19: Ouderling Johan Emmenis

Wyk 20: Diaken Petrus Nel

Wyk 21: Ouderling Giel Nel

Wyk 22: Diaken Wernich Breytenbach

Wyk 23: Vakant

Wyk 24: Ouderling Frits van Hamersveld